"Om du skulle være i tvil; -Vi er nok best på det levende mennesket"